Chính sách bảo mật – Những Quy Định Chặt Chẽ Về Bảo Mật

Chính sách bảo mật là một trong những yếu tố quan trọng nhất khi sử dụng các dịch vụ trực tuyến, đặc biệt là trong lĩnh vực giải trí và cá cược trực tuyến. Với sự phát triển không ngừng của công nghệ, việc bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng trở nên càng quan trọng hơn bao giờ hết. Vì vậy, chính sách bảo mật của Hi88 đã được thiết lập và thực hiện nhằm đảm bảo an toàn và bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng.

Chính sách bảo mật thông tin cá nhân

Chính sách bảo mật
Chính sách bảo mật

Quy định chung

Hi88 cam kết tuân thủ các quy định về bảo mật thông tin cá nhân theo Luật Bảo vệ Thông tin Cá nhân và các quy định khác liên quan của Việt Nam. Chúng tôi cam kết sử dụng thông tin cá nhân của người dùng chỉ cho các mục đích cần thiết và được đồng ý trước bởi người dùng. Thông tin cá nhân của người dùng sẽ được bảo mật tuyệt đối và không được tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi có yêu cầu của cơ quan pháp luật hoặc được sự đồng ý của người dùng.

Các thông tin cá nhân thu thập

Hi88 chỉ thu thập các thông tin cá nhân cần thiết để cung cấp dịch vụ cho người dùng, bao gồm:

  • Tên đăng nhập và mật khẩu: được sử dụng để xác thực người dùng khi đăng nhập vào tài khoản.
  • Thông tin liên hệ: bao gồm địa chỉ email và số điện thoại, được sử dụng để liên lạc và giải quyết các vấn đề liên quan đến tài khoản của người dùng.
  • Thông tin tài chính: bao gồm thông tin về tài khoản ngân hàng hoặc thẻ thanh toán, được sử dụng để thanh toán cho các giao dịch trên Hi88.
  • Thông tin cá nhân khác: bao gồm ngày sinh, giới tính, địa chỉ và nghề nghiệp, được sử dụng để cung cấp các dịch vụ tốt hơn cho người dùng.

Bảo mật thông tin cá nhân

Hi88 cam kết bảo mật thông tin cá nhân của người dùng bằng cách sử dụng các biện pháp an ninh vật lý, kỹ thuật và quản lý thích hợp. Chúng tôi sử dụng các công nghệ mã hóa để đảm bảo an toàn cho thông tin cá nhân của người dùng khi truyền tải qua internet. Ngoài ra, chúng tôi cũng có các chính sách và quy trình nghiêm ngặt để bảo vệ thông tin cá nhân khỏi việc truy cập trái phép hoặc sử dụng sai mục đích.

Chính sách bảo mật thông tin giao dịch

Chính sách giao dịch
Chính sách giao dịch

Quy định chung

Hi88 cam kết bảo mật thông tin giao dịch của người dùng theo các quy định của Luật Bảo vệ Người tiêu dùng và các quy định khác liên quan của Việt Nam. Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin giao dịch của người dùng và không tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi có yêu cầu của cơ quan pháp luật hoặc được sự đồng ý của người dùng.

Các thông tin giao dịch thu thập

Hi88 chỉ thu thập các thông tin giao dịch cần thiết để thực hiện các giao dịch của người dùng trên nền tảng của chúng tôi, bao gồm:

  • Thông tin về giao dịch: bao gồm số tiền giao dịch, loại giao dịch và thời gian thực hiện.
  • Thông tin tài chính: bao gồm thông tin về tài khoản ngân hàng hoặc thẻ thanh toán, được sử dụng để thanh toán cho các giao dịch trên Hi88.

Bảo mật thông tin giao dịch

Hi88 cam kết bảo mật thông tin giao dịch của người dùng bằng cách sử dụng các biện pháp an ninh vật lý, kỹ thuật và quản lý thích hợp. Chúng tôi sử dụng các công nghệ mã hóa để đảm bảo an toàn cho thông tin giao dịch khi truyền tải qua internet. Ngoài ra, chúng tôi cũng có các chính sách và quy trình nghiêm ngặt để bảo vệ thông tin giao dịch khỏi việc truy cập trái phép hoặc sử dụng sai mục đích.

Các biện pháp bảo mật khác

Đăng nhập bằng mã OTP

Hi88 sử dụng mã OTP (One-Time Password) để đảm bảo tính bảo mật khi người dùng đăng nhập vào tài khoản. Mã OTP sẽ được gửi đến số điện thoại hoặc email đã đăng ký của người dùng và chỉ có hiệu lực trong một lần đăng nhập.

Đăng xuất tự động

Để đảm bảo tính bảo mật cho người dùng, Hi88 sẽ tự động đăng xuất tài khoản sau một thời gian không hoạt động. Người dùng cũng có thể thực hiện đăng xuất bất kỳ lúc nào bằng cách chọn chức năng “Đăng xuất” trên trang web.

Bảo vệ thông tin cá nhân của trẻ em

Hi88 không thu thập thông tin cá nhân của trẻ em dưới 18 tuổi. Nếu phát hiện bất kỳ thông tin cá nhân nào của trẻ em, chúng tôi sẽ xóa thông tin đó ngay lập tức.

Kết luận

Chính sách bảo mật của Hi88 được thiết lập và thực hiện nhằm đảm bảo an toàn và bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng. Chúng tôi cam kết tuân thủ các quy định về bảo mật thông tin cá nhân và giao dịch theo Luật Bảo vệ Thông tin Cá nhân và Luật Bảo vệ Người tiêu dùng của Việt Nam.

Ngoài ra, chúng tôi cũng sử dụng các biện pháp bảo mật hiện đại để đảm bảo tính bảo mật cho người dùng. Nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào liên quan đến chính sách bảo mật của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.